sobhe-no.ir
1
چهارشنبه، ۱۴ مهر ۱۳۹۵
1
راضیه تجار:

به زنان می‌پردازم اما دنیا خالی از وجود مرد نیست

روان‌شناسی خوانده و شاید همین رشته به او کمک کرده تا بتواند نقش‌آفرینی‌های متفاوتی در داستان‌هایش برای زنان داشته باشد. نویسنده زن برگزیده ادبیات هشت سال دفاع مقدس از سوی حوزه هنری که در عمر پربار حدود 70 ساله خود، بیش از 20 کتاب نوشته است. خانم راضیه تجار که جسارت زنان برای نوشتن را همواره تحسین کرده است از فضای غالب بر داستان‌هایش می‌گوید و معتقد است داستان‌هایش در عین زنانه بودن، خالی از وجوه مردانه نیست. با او که گرایش به سمت زنانه نوشتن را ناخودآگاه می‌داند، گفت‌وگو کرده‌ایم.

تأملی بر کیفیت افزایش کمی زنان داستان‌نویس

زنان داستان‌نویس عامه‌پسند، متعالی یا بینابینی؟

زنان اپوزوسیون و بازی نافرجام با مهره‌های شطرنج

شماره‌های پیشین