sobhe-no.ir
978
دوشنبه، ۳۰ تیر ۱۳۹۹
13
حجت‌الاسلام ناصر رفیعی پاسخ داد

دلیل اختلاف در فتاوای مراجع تقلید چیست؟

حجت‌الاسلام پارسانیا در نشست تخصصی «علم دینی»:

در نظام آموزشی امروز، دروس حوزوی علم به حساب نمی‌آیند

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: دروس حوزوی ما در تعریفی که امروز در نظام‌های آکادمیک برای علم وجود دارد، علم نیستند و در تقسیم‌بندی علوم موجود نه جزو علوم اجتماعی حساب می‌شوند و نه جزو علوم پایه.

فلسفه اجتماعی قرآن پاسخگوی دغدغه‌های اندیشه‌های ذهن کاوشگر بشر است

صبح نو

حجت‌الاسلام پارسانیا در نشست تخصصی «علم دینی»:

در نظام آموزشی امروز، دروس حوزوی علم به حساب نمی‌آیند

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: دروس حوزوی ما در تعریفی که امروز در نظام‌های آکادمیک برای علم وجود دارد، علم نیستند و در تقسیم‌بندی علوم موجود نه جزو علوم اجتماعی حساب می‌شوند و نه جزو علوم پایه.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین حمید پارسانیا، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نشست تخصصی «علم دینی» که به منظور رونمایی از مجموعه کتاب‌های «علم دینی از چیستی تا چگونگی» نوشته حجت‌الاسلام محمدحسن وکیلی، در مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام به صورت ویدئوکنفرانس، حضور یافته بود، در رابطه با موضوع علم دینی و نسبت علم و دین اظهار کرد: نه‌تنها جمهوری اسلامی ایران بلکه تمامی امت اسلامی به پرداختن در مورد موضوع علم دینی و نسبت علم و دین نیاز دارند و در طول تاریخ، مفهومی از آن قرار گرفته كه شامل فراز و فرودهایی در تعریف محدوده علم، روش علم و موضوعاتی است که علم به آن پرداخته.
حجت‌الاسلام پارسانیا ادامه داد: به نظر می‌رسد که هر تاریخ و فرهنگ و تمدنی را با یکسری مفاهیم می‌توان نشان داد و یکی از مفاهیمی که بیش از بقیه می‌تواند وضعیت جامعه را نشان دهد، مفهوم علم است. منظور این است که هر جامعه‌ای چه برداشتی از علم دارد و چه مقداری از علوم در آن حضور دارد. امام علی ؟ع؟ می‌فرمایند که ارزش هر فرد به علم اوست و البته ارزش هر جامعه نیز به علم اوست و هر نظام اجتماعی بخشی از علوم را می‌پذیرد و معنایی از علم را به خودش راه می‌دهد یا اینکه آغوش خودش را نسبت به همه علوم باز می‌کند و امت اسلامی هم از این مساله مستثنی نیست.
این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: نسبت علم با عقل نسبتی نزدیک است و تحولاتی که معنای عقل در طول تاریخ پیدا کرده، به سرعت در معنای علم اثر گذاشته و افرادی که به جامعه مدرن و جوامع غربی پرداخته‌ و درباره هویت آن بحث کرده‌اند به این مساله توجه داشته‌اند که جامعه با معنای جدیدی از عقل و علم شکل پیدا کرد و معانی‌ای را کنار زد. از جمله کسانی که به این مساله پرداخته است، جامعه‌شناس معروف آلمانی، ماکس وبر است که معتقد بود ویژگی جهان مدرن عقلانیت ابزاری است و سطوح دیگر عقل را نپذیرفت و سپس معنای خاصی از علم را این عقلانیت به دنبال آورده که همان علم تجربی و پوزیتیویستی است. امت اسلامی نیز با کتاب قرآن و وحی الهی شکل می‌گیرد. قرآن کتاب علم است و علم در قرآن معنایی در خودش دارد که این معنا ویژگی‌هایی دارد که جزو ابزارهای معرفتی هستند و می‌توان به عقل مفهومی، ملکوت، وحی، عالم طبیعت و صفات الهی اشاره کرد که با نظر به آن‌ها معرفت و علم حاصل می‌شود. یکی از بحث‌هایی که در طول تاریخ اسلام وجود داشته اما نه به شدت امروز، رابطه جامعه اسلامی با علم و نسبت علم با دین بوده كه در گذشته به صورت رابطه عقل با دین و شریعت مطرح می‌شده است اما آن‌زمان آنقدر این مساله مهم نبوده ولی در سده اخیر که علوم مدرن سازمان‌های علمی ما را تسخیر کرده، بیشتر درگیر این مساله هستیم و از آغاز انقلاب این مساله موردنظر بوده است. انقلاب ما بدون حوزه‌های علمیه و مراجع نمی‌توانست شکل پیدا کند و همیشه علم دینی در سطوحی در جامعه ما وجود داشته و دارد اما علوم مدرن هم‌اکنون اضافه شده‌اند.
حجت‌الاسلام پارسانیا در رابطه با مفهوم علم در نظام آموزشی امروز ما گفت: در دبستان مفهوم مدرن علم بیان می‌شود و دروس حوزوی ما در تعریفی که امروز در نظام‌های آکادمیک برای علم وجود دارد، علم نیستند و در تقسیم‌بندی 
علوم موجود نه جزو علوم اجتماعی حساب می‌شوند و نه جزو 
علوم پایه. حوزه‌های علمیه در تعریفی که نظام آموزشی ارائه می‌دهد، جایگاه علمی ندارند و جایگاه آگاهی‌های فرهنگی را دارند که این‌ها را باید با روش‌های تفهیمی فهمید، حتی متافیزیک و فلسفه در تقسیم‌بندی مدرن که تقسیم‌بندی جهانی است، علم حساب نمی‌شوند و جهان اسلام با این نحوه تقسیم‌بندی هویت خود را از دست می‌دهد.

captcha
شماره‌های پیشین