sobhe-no.ir
972
یکشنبه، ۲۲ تیر ۱۳۹۹
3
یادداشت

تکانه­‌های کرونا

دکتر علی دارابی

پارلمان برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم، طرح‌های ایجابی خوبی ارائه خواهد کرد

فکر و ذکر معیشتی مجلس

مجلس ابزارهای مختلفی برای بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم در اختیار دارد؛ ابزارهایی که بیشتر با سؤال و استیضاح وزرا و رییس‌جمهوری شناخته می‌شوند. با این حال، نهاد تقنینی کشور می‌تواند از قوه ایجابی خود نیز برای بهبود امور استفاده بهینه ببرد. نگاه ایجابی به حل مشکلات کشور، امروز بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. طی یک‌ماه‌ونیمی که از آغاز به‌کار مجلس یازدهم می‌گذرد، طرح‌های بسیاری برای حل مشکلات معیشتی مردم، در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی مجلس قرار گرفته است که هر یک، به فراخور شرایط علنی می‌شوند.

شماره‌های پیشین