sobhe-no.ir
969
سه شنبه، ۱۷ تیر ۱۳۹۹
14
یادداشت

دیپلماسی رسانه‌ای و ماجرای هریرود

عباس مقامیدانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه علامه

چه موضوعاتی در مجلس برای کاربران مجازی جذاب است؟

اقلیت منتقدان

یادداشت محسن فینی‌زادهتحلیلگر شبکه‌های اجتماعی / دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی از هفتم خرداد رسماً آغاز شد. رویدادهای این چند هفته برای نمایندگان، بعضی از قوانین، تایید اعتبار‌نامه نمایندگان و انتخاب هیات رییسه مجلس تا حدود زیادی توانست توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی را به خود جلب کند .

صبح نو

چه موضوعاتی در مجلس برای کاربران مجازی جذاب است؟

اقلیت منتقدان

یادداشت محسن فینی‌زادهتحلیلگر شبکه‌های اجتماعی / دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی از هفتم خرداد رسماً آغاز شد. رویدادهای این چند هفته برای نمایندگان، بعضی از قوانین، تایید اعتبار‌نامه نمایندگان و انتخاب هیات رییسه مجلس تا حدود زیادی توانست توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی را به خود جلب کند .

در طول شروع کار این مجلس تا به حال بیش از دو میلیون محتوا در شبکه‌های اجتماعی مرتبط با نمایندگان و مجلس منتشر شده است که این محتواها توانسته میلیون‌ها بازدید و لایک از دیگر کاربران بگیرد. در نمودار زیر نمایش خط زمان انتشار پست‌ها در سه بستر تلگرام، توییتر و اینستاگرام را می‌توانید مشاهده کنید که همانطور که مشخص است روز افتتاحیه مجلس در هر سه بستر بیشتر انتشار پست را به خود اختصاص داده است.
 
آنچه از بررسی خط - زمان انتشار پست‌ها در سه بستر تلگرام، اینستاگرام و توییتر به نظر می‌رسد این است که بیشترین سهم محتوا منتشر شده مرتبط با مجلس در بیشتر روزها مربوط به توییتر بوده است و بعد از آن محتواهای کانال‌های تلگرام سهم اصلی را داشته است و بستر اینستاگرام به رویکرد اجتماعی کمتری حجم محتواهای مرتبط با مجلس را در این چند هفته داشته است.
از سوی دیگر در زمان‌های خاص مانند افتتاحیه و یا رویدادهایی که کارکرد خبری داشته است تلگرام به بیشینه خود رسیده و بیشترین محتوا را منتشر کرده است و در زمان‌هایی که موضوعات جنجالی و پر حاشیه‌ای مانند اعتبار‌نامه بعضی نمایندگان و یا بعضی از طرح‌های منسوب به مجلس یازدهم توجه کاربران را جلب کرده است در بستر توییتر بیشترین محتوا منتشر شده است و کاربران به اظهار نظر در مورد آن موضوع و یا حاشیه پرداخته‌اند.
بستر توییتر با رویکرد انتقادی بیشترین حجم تولید محتوا را در این بازه  در مورد مجلس داشته است به صورتی که بیش از پنجاه درصد محتواهای تولید شده در این سه بستر مربوط به توییتر بوده است.
با در نظر گرفتن فضای انتقادی حاکم بر توییتر در این موضوع نیز سهم توییت‌های انتقادی با پنجاه‌و‌چهار درصد بیشتر است و بعد از آن با توجه به اخبار افتتاحیه، انتخاب هیات رییسه و... توییت‌های خبری و اطلاع‌رسانی با رویکرد خنثی با سهم بیست‌و‌هفت درصدی در رتبه دوم قرار دارد و توییت‌هایی با رویکرد حمایتی و مثبت نسبت به مجلس با سهم نوزده درصدی جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است.
در این بستر موضوعاتی مانند بررسی پرونده و اعتبار‌نامه نمایندگان، طرح شفافیت آراء‌، انتخاب قالیباف به‌عنوان رییس مجلس، انتظارات و مطالبات از مجلس یازدهم؛ بیشترین سهم را در موضوع توییت کاربران داشته‌اند و بعد از آن صحبت‌ها و مصاحبه‌های نمایندگان، مواضع و نظرات رییس مجلس، انتقاد به نمایندگان، بازتاب‌های خبری و همچنین انتقاد و یا حمایت از بعضی طرح‌های منسوب شده به مجلس یازدهم در رده بعدی قرار دارد.
 
در بستر اینستاگرام رویکردها به مجلس یازدهم بهتر بوده است به صورتی که بیست‌و‌چهار درصد پست‌ها رویکرد مثبت به مجلس داشته است و هفده درصد رویکرد انتقادی و یا تخریبی و همچنین با توجه به اجتماعی بودن بستر اینستاگرام حدود پنجاه‌و‌نه درصد پست‌ها رویکرد خنثی به مجلس داشته‌اند و موضع حمایتی و تخریبی نداشته‌اند.
 در این بستر موضوعاتی مانند بازتاب صحبت‌ها و اخبار نمایندگان، حواشی اعتبار‌نامه بعضی از منتخبان، انتقاد به بعضی طرح‌های منسوب به مجلس یازدهم و یا بعضی از نمایندگان سهم اصلی را در پست‌های کاربران داشته است.
نکته مهم در بازتاب چند هفته‌ای مجلس یازدهم در شبکه‌های اجتماعی این است که کاربران و منابع شبکه‌های اجتماعی با حساسیت خاصی اخبار و اتفافات مجلس را زیر نظر دارند به صورتی که حتی با یک مصاحبه از سوی یکی از نمایندگان موج‌های جدی در شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه با رویکرد انتقادی و تحلیلی شکل می‌گیرد.
کاربران که در حقیقت با توجه به ضریب نفوذ بالای شبکه‌های اجتماعی در کشور تا حدود زیادی همان رأی‌دهندگان به منتخبان مجلس هستند با استفاده از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی به اظهار نظر در موضوعات مرتبط با مجلس می‌پردازند و به نوعی مردم نظر خود را در مورد مصوبات، اقدامات و موضع مجلس و نمایندگان آن در شبکه‌های اجتماعی بیان می‌کنند و این ظرفیت وجود دارد که با استفاده از این نظرات هم سرمایه اجتماعی و مشارکت مردم را در اداره کشور افزایش داد و هم نظرات عموم مردم را در جهت اجرایی‌تر شدن قوانین به کار بست.
 

captcha
شماره‌های پیشین