sobhe-no.ir
954
دوشنبه، ۲۶ خرداد ۱۳۹۹
8
خبر

نگاهی به اظهارنظرهای معیشتی دولتمردان در چند روز گذشته

این گزارش طنز نیست

برخی حرف‌های جدی خنده دارند؛ یعنی یك نفر خیلی جدی حرفی می‌زند اما دیگران به حرف جدی او قاه قاه می‌خندند. چرا؟ برای آنکه گوینده و شنونده هركدام در دنیای متفاوتی زندگی می‌كنند. حكایت امروز مردم و دولتمردان همین‌جور است. مسوولان محترم با آب و تاب حرف‌های جدی می‌زنند اما مردمی كه می‌شنوند تلخندی می‌زنند و سر تكان می‌دهند؛ حالا ما كاری به اظهارنظر بی پروای برخی نداریم. فقط برای نمونه چند اظهارنظر جدید دولتی‌ها را با هم مرور می‌كنیم. جایی هم كه نیاز به توضیح بیشتر بوده، پرانتزی باز كرده‌ایم.

شماره‌های پیشین