sobhe-no.ir
935
شنبه، ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
10
«صبح‌نو» از بازگشایی مجدد مدارس در کشور از امروز گزارش می‌دهد،زینی‌وند، رییس سازمان مدارس غیردولتی: شهریه کلاس‌های فوق برنامه که برگزار نشده برگشت داده شود

بازگشایی‌های اختیاری؛ شهریه‌های اجباری

گزارش عارف چراغی / با وجود اینکه همه‌گیری کرونا هنوز پایان نیافته است، از امروز مدارس کشور بازگشایی شده که به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل آن کیفیت آموزش‌ها و تأثیر آن بر افت تحصیلی دانش‌آموزان است. اما گذشته از مسائل درسی، موضوع پرداخت شهریه‌های کامل به مدارسی که حتی نیمی از تعهدات خود را عملی نکرده‌اند، این روزها به مهم‌ترین دغدغه والدین تبدیل شده است.

«صبح‌نو» از بازگشایی مجدد مدارس در کشور از امروز گزارش می‌دهد،زینی‌وند، رییس سازمان مدارس غیردولتی: شهریه کلاس‌های فوق برنامه که برگزار نشده برگشت داده شود

بازگشایی‌های اختیاری؛ شهریه‌های اجباری

گزارش عارف چراغی / با وجود اینکه همه‌گیری کرونا هنوز پایان نیافته است، از امروز مدارس کشور بازگشایی شده که به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل آن کیفیت آموزش‌ها و تأثیر آن بر افت تحصیلی دانش‌آموزان است. اما گذشته از مسائل درسی، موضوع پرداخت شهریه‌های کامل به مدارسی که حتی نیمی از تعهدات خود را عملی نکرده‌اند، این روزها به مهم‌ترین دغدغه والدین تبدیل شده است.

شماره‌های پیشین