sobhe-no.ir
931
یکشنبه، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
9
«صبح‌نو» از فعالیت کرونایی گروه‌های جهادی امام رضا ؟ع؟ در شهرستان‌ها گزارش می‌دهد

دستانی که به کمک کادر درمان آمدند

گزارش زهرا اردشیری / تعدادشان کم نیست افرادی که در این روزها دست روی دست نگذاشته‌اند و به کمک کادر درمان و مردم آمده‌اند. خیلی راحت می‌‌توانستند زندگی‌شان را بکنند و هر روز و شب‌شان را به جهاد نگذرانند اما آنها راه خودشان را انتخاب کرده‌اند و جهاد می‌‌کنند. نه پشت سنگرها بلکه در میان همین مردم؛ جهاد آنها کمک به محرومان است. کمک به نیازمندان و برداشتن باری از روی دوش مردم. این افراد فقط در پایتخت نیستند. جهادگران در تمام نقاط کشور فعالیت می‌‌کنند. به سراغ مسوولان قرارگاه جهادی امام رضا ؟ع؟ در شهرستان‌‌ها رفتیم و از اقدامات‌شان در روزهای کرونایی پرسیدیم.

شماره‌های پیشین