sobhe-no.ir
931
یکشنبه، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
14
خبر

آیا پسا کرونا فرصتی برای نقش‌آفرینی موثر ما در تغییر ساختارهای جهانی خواهد بود؟

افق‌گشایی کرونا برای عدالت جهانی

یادداشت میثم مهدیار پژوهشگر جامعه‌شناسی / بعد از هر بحران جهانی اتفاقات کلانی در ساختارهای سیاسی، حقوقی و اقتصادی جهان می‌افتد. بعد از جنگ جهانی اول، نظام سیاسی جدیدی بر دنیا حاکم شد و «جامعه ملل» تاسیس شد. جامعه ملل اما نتوانست جلوی جنگ خانمان‌سوز دیگری را بگیرد. از همین رو بعد از جنگ جهانی دوم ساختار «سازمان ملل» جایگزین آن شد. این ساختار جدید شکلی هرمی داشت: چند قدرت برتر اقتصادی و نظامی به سرکردگی آمریکا در راس هرم و باقی کشورها به ترتیب سرسپردگی به این قدرت‌ها در طبقات پایین‌تر هرم جای‌گیر می‌شدند.

شماره‌های پیشین