sobhe-no.ir
902
سه شنبه، ۲۰ اسفند ۱۳۹۸
2
نکته

فتنه تجزیه

محبوبه نیاورانی دبیر گروه سیاست

«رافائل گروسی» با تکرار ادعای ممانعت ایران از دسترسی بازرسان آژانس از ایران خواست این امکان را فراهم کند

بدعت‌های آژانس

دیپلمات آرژانتینی با لابی‌گری آمریکا مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شـد؛ هرچند ابتدا مدعی بود که درباره ایران «بی‌طرف» عمل خواهد کرد اما از زمانی‌که او جایگزین «یوکیا آمانو» شده، چالش‌هایی میان ایران و آژانس به وجود آمده است. از بازرس جاسوس گرفته تا گزارش‌های سیاسی و درخواست‌های خارج از پروتکل و اساسنامه آژانس برای بازرسی‌های بیشتر در ایران. بازی‌های سیاسی‌ای که در راستای فشار حداکثری آمریکا بر ایران است.

شماره‌های پیشین