sobhe-no.ir
902
سه شنبه، ۲۰ اسفند ۱۳۹۸
13
خبر

نگاه رضا داوری‌اردکانی، فیلسوف و رییس فرهنگستان علوم به پدیده کرونا

کرونا چگونه به انسان‌ها درس زندگی می‌دهد

بعد از شروع ویروس کرونا در جهان، اندیشمندان بزرگ هم به این مساله توجه کرده‌اند. در ایران هم رضا داوری‌اردکانی، از فلاسفه بزرگ و رییس فرهنگستان علوم نگاهی به این پدیده داشته است.

شماره‌های پیشین