sobhe-no.ir
881
شنبه، ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
4
اعلام برائت نیروی هوایی ارتش با رژیم طاغوتانقلاب را به پیروزی نزدیک کرد

فتح قریب با بیعت همافران

گزارش نیره ساری / خیابان‌ها و کوچه‌ها خالی از جمعیت نیست. مردم در خیابان‌ها و در حمایت از دولت بازرگان تظاهرات می‌کنند. شعارها علیه بختیار است، مردم بختیار را نمی‌خواهند. بختیار سعی دارد به مردم بفهماند در انجام وعده‌های خود کوشاست. مردم خیابان را ترک نمی‌کنند. کارکنان نیروی هوایی ارتش به خصوص همافران در 19‌بهمن‌1357 در اقدامی تاثیرگذار یعنی بیعت با امام خمینی ؟ره؟، انقلاب را به پیروزی نزدیک و بختیار را از ادامه تلاشش برای ابقای رژیم شاهنشاهی ناامید کردند. همه چیز حکایت از یک تغییر به سمت پیروزی دارد اما همچنان هستند گروه‌هایی که تصور می‌کنند با سیاست گام‌به‌گام و اعمال ترفندهای گوناگون می‌توانند به جای تغییر ریشه‌ای، به تغییرات سطحی و نرم بسنده کنند. نهضت آزادی پرچمدار همین گروهی است که با اعمال ترفندهای مختلف سعی داشت تا بقایای رژیم پهلوی همچنان در قدرت باقی بماند اما پاسخ روشن امام به نهضت آزادی‌ها خط بطلان بر سیاست آن‌ها کشید. پاسخی که تا همیشه مشی سازشکارانه را زیر سؤال برد. «اگر قدم اول را سست برداریم، قدم دوم گام‌های شما را خواهند شکست.»

«صبح‌نو» در گفت‌وگو با محمد جعفربگلو عملکرد اولین دولت انقلاب اسلامی را بررسی کرد

خط بطلان امام بر مشی سازشکارانه

شماره‌های پیشین