sobhe-no.ir
831
شنبه، ۰۹ آذر ۱۳۹۸
6
گزارش «صبح‌نو» درباره کیفیت هوای کلان‌شهرها و وضعیت وخیم زندگی مردم را بخوانید

مدفون در حجم آلودگی

آلودگی هوای تهران در کلان‌شهرهایی چون تهران، کرج، مشهد، اراک و اصفهان نفس مردم را به شماره انداخته و گویا مدیران دولتی کشور همانطور که از گران شدن بنزین بی‌خبر بودند، از تشدید آلودگی هوای شهرها در یک هفته گذشته هم بی‌خبر هستند. آلودگی هوا معضلی است که با تدبیر مدیران کشورها و شهرهای توسعه یافته برطرف شده، در کشور ما مدام قانون و مصوبه تصویب می‌شود اما همچنان هوای شهرها آلوده است.

نکته

مدیریت تغذیه به سبک قدیمی‌ها

مهدیه‌سادات شاهمرادی خبرنگار گروه زندگی

شماره‌های پیشین