sobhe-no.ir
831
شنبه، ۰۹ آذر ۱۳۹۸
10
تقاضای 17 سال حبس تعزیری برای شهردار پیشین تهران

دادگاه نجفی همچنان ادامه دارد

گزارش «صبح‌نو» از اتفاقاتی که در حراج «جمعه سیاه» ایران رخ می‌دهد

سیاه‌مان می‌کنند

گزارش مهدیه سادات شاهمرادی /سیاه اگر در فرهنگ ایرانی رنگ عزا و ماتم است ولی در بازار اقتصادی غرب روز پرجنب‌وجوشی را نصیب خود کرده است. سالیان متمادی است که «جمعه سیاه» در کشورهای غربی، روزی برای مبادلات پررونق کالاهای مصرفی تلقی می‌شود؛ در ایران نیز این فرهنگ فروش چندسالی است که رواج پیدا کرده اما همه مولفه‌های دادوستد غربی را رعایت نکرده و فقط شیوه هیجانی دادوستد را با خود به ارمغان آورده است؛ هیجانی که در بسیاری از اوقات، پشیمانی و زیان خریداران را به همراه دارد.

شماره‌های پیشین