sobhe-no.ir
827
یکشنبه، ۰۳ آذر ۱۳۹۸
8
خبر

گزارش «صبح‌نو» درباره رشد حاشیه‌نشینی و بی‌توجهی‌های دولت به این مناطق را بخوانید

حاشیه‌های مهم‌تر از متن

گزارش مهدیه سادات شاهمرادی /حاشیه‌نشینان شهرهای بزرگی همچون تهران، هم از لحاظ فیزیکی و جغرافیایی در حاشیه‌اند و هم از منظر ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به حاشیه رانده شده‌اند. بیشتر این افراد کسانی هستند که به‌دنبال شغل و زندگی بهتر، از شهرها و روستاهای کم برخوردار مهاجرت کرده و در حاشیه شهرهای بزرگ و با امکانات بیشتر ساکن شده‌اند؛ غافل از آنکه بسیاری از امکانات شهری و فرصت‌های شغلی به حاشیه‌ها نمی‌رسد و همین امر باعث ایجاد بحران‌های فردی برای حاشیه‌نشینان و بحران‌های اجتماعی و امنیتی برای شهرها می‌شود.

شماره‌های پیشین