sobhe-no.ir
824
سه شنبه، ۲۸ آبان ۱۳۹۸
7
گزارش

امکان جدید آموزش‌و‌پرورش برای مردم شما هم می‌توانید «دیپلم مجدد» بگیرید

«صبح‌نو» میزان ساعات واقعی آموزش را در ساختار آموزش‌وپرورش بررسی می‌کند

دقایقی که در مدارس هدر می‌شوند

مهدیه‌سادات شاهمرادی / کارشناسان می‌گویند ساعات آموزشی در مدارس ایران به‌مراتب کمتر از ساعات آموزشی در مدارس جهان است. برخی از آنها بر این باورند که باید ساعات درسی در روز بیشتر شده و از تعطیلات سه‌ماهه تابستانی هم کاسته شود اما آیا به‌صرف افزایش ساعات درسی، بازدهی علمی و مهارتی افزوده خواهد شد و آیا در مدارس سایر کشورها همانند ایران، بیشتر ساعت‌هایی که دانش‌آموزان در مدرسه ‌هستند به خواندن و نوشتن می‌گذرد یا بخش قابل‌توجهی از این ساعات به مهارت‌آموزی، بازی و ورزش اختصاص دارد؟

شماره‌های پیشین