sobhe-no.ir
819
سه شنبه، ۲۱ آبان ۱۳۹۸
5
گزارش

نصرالله: راهبرد ترامپ علیه ایران شکست خورد

مهم‌ترین بندر تجاری عراق روز گذشته از دست شورشیان آزاد شد

پاکسازی «ام‌القصر» از شر وابستگان سعودی

از هفته گذشته اعتراضات و تحصن‌ها در دروازه‌های اصلی بندر «ام‌القصر» و میدان نفتی مجنون در استان بصره، باعث نیمه تعطیل شدن این بندر راهبردی و میدان مهم نفتی مجنون در جنوب عراق شده بود.

شماره‌های پیشین