sobhe-no.ir
819
سه شنبه، ۲۱ آبان ۱۳۹۸
12
خبر

تأسیس انجمن صنفی برای همه پدیدآورندگان آثار فرهنگی

درباره یک نمایشگاه نقاشی که با «باد» به حجاب و پرچم طعنه می‌زند

قایم‌باشک

این روزها نمایشگاه نقاشی شهره مهران با نام «باد» در گالری اعتماد برپاست. نمایشگاهی که با پیچش باد در لباس فرم مدرسه دختران دانش‌آموز، نگاهی طعنه‌آلود به حجاب دارد. به نظر می رسد مسوولانی که وظیفه نظارت بر عهده شان است باید با چشم‌های تیز بین تری نگاه کنند تا ببینند آنهایی که مدعی نبود آزادی هستند چگونه با آزادی تمام به نشر افکار و عقاید خویش مشغولند.

شماره‌های پیشین