sobhe-no.ir
813
یکشنبه، ۱۲ آبان ۱۳۹۸
6
نکته

نوجوانان را دریابیم

مهدیه‌سادات شاهمرادیخبرنگار گروه زندگی

نایب‌رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مطرح کرد

تنوع مدارس، دوری از قانون اساسی

هر روز که از زمان طرح حذف تنوع مدارس در کشور می‌گذرد، نظارت و دیدگاه‌های بیشتری در‌این‌باره مطرح می‌شود. از یک سو، بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس اعتقاد دارند این موضوع به عدالت آموزشی منجر می‌شود و از سوی دیگر، برخی فعالان عرصه تعلیم‌و‌تربیت معتقدند این کار تا مهر سال آینده قابلیت اجرایی ندارد و موجب بروز مشکلات فراوانی خواهد شد. این در حالی است که در قانون اساسی، بر آموزش همگانی و رایگان برای همه تأکید شده است.

مدارسی که حذف می‌شوند، کدام‌اند؟

شماره‌های پیشین