sobhe-no.ir
775
یکشنبه، ۱۰ شهریور ۱۳۹۸
12

خبر

به‌سراغ یکی از رویدادهای هنری مرتبط با محرم رفتیم

«شور و شین» محرم در یک انجمن علمی

حوزه هنر و فرهنگ در بسیاری از کشورهای جهان، تحت مدیریت شهرداری‌ها قرار دارد و به همین واسطه، این حوزه‌ها به‌طورمستقیم با مسائل و رویدادهای موردتوجه مردم، ارتباط عملی پیدا می‌کنند و راه‌های مشارکت مردمی در رویدادهای هنری از همین طریق به‌روی جامعه گشوده می‌شود. یکی از جلوه‌های کوچک تجربه چنین اتفاقی در کشور ما، ایام محرم و عزای حسینی است که مشارکت مردمی در جای‌جای این تجمع سالانه مشاهده می‌شود. با‌این‌همه، کمتر اتفاق افتاده است که این دست فعالیت‌ها، در قالب‌های هنری معمول چون تئاتر، تجسمی و موسیقی بازتاب پیدا کند؛ چراکه تولیت این قالب‌ها دولتی و تحت نظارت و حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. با‌این‌حال، به‌نظر می‌رسد وزارت ارشاد به ابزارهای خود برای مشارکت در این این فعالیت همگانی بی‌توجه است و از هیچ همایش و رویداد هنری هم‌سو با این ایام خبری نیست. در‌این‌میان، به‌دنبال یکی از معدود اتفاقات در حوزه تجسمی درباره محرم رفتیم.

شماره‌های پیشین