sobhe-no.ir
771
دوشنبه، ۰۴ شهریور ۱۳۹۸
8

خبر

چند نما از اقتصاد ایران در بهار1398

بازار سکه بورس و مسکن

با افزایش فشار تحریم‌ها و شدت‌یافتن ركود تورمی، اقتصاد ایران درمقایسه‌با سال ۱۳۹۷ با مشكلات بیشتری دست‌و‌پنجه نرم كرد. مقایسه چند شاخص و بررسی وضعیت چند بازار نمای بهتری از اقتصاد ایران پیش روی خوانندگان گرامی قرار می‌دهد.

صبح نو

چند نما از اقتصاد ایران در بهار1398

بازار سکه بورس و مسکن

با افزایش فشار تحریم‌ها و شدت‌یافتن ركود تورمی، اقتصاد ایران درمقایسه‌با سال ۱۳۹۷ با مشكلات بیشتری دست‌و‌پنجه نرم كرد. مقایسه چند شاخص و بررسی وضعیت چند بازار نمای بهتری از اقتصاد ایران پیش روی خوانندگان گرامی قرار می‌دهد.
captcha
شماره‌های پیشین