sobhe-no.ir
771
دوشنبه، ۰۴ شهریور ۱۳۹۸
7
حجت الاسلام علی ذوعلم ،معاون وزیر آموزش‌و پرورش در گفت‌وگو با «صبح‌نو» از عدالت آموزشی می‌گوید

آموزش در تراز عدالت

وقتی از عدالت اجتماعی سخن می‌گوییم بسیاری از ذهن‌ها به‌سوی تحقق عدالت اقتصادی یا عدالت جنسیتی برای رسیدن به عدالت همگانی و اجتماعی می‌رود درحالی‌که تحقق «عدالت آموزشی» یکی از زیرساخت‌های اساسی در رسیدن به جامعه‌ای عدالت‌محور است. حال باید دید نظام آموزش‌و‌پرورش کشور تا چه میزان در برقراری عدالت آموزشی موفق بوده است.

1500 میلیارد تومان سرمایه در خانه‌های خالی خوابیده است

حبس سرمایه در خانه‌های بی‌مشتری

شماره‌های پیشین