sobhe-no.ir
770
یکشنبه، ۰۳ شهریور ۱۳۹۸
3
بهرامن و برخوردار، دو عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «صبح‌نو» از موانع تولید گفتند

شرکت‌های متوسط صنعتی، تشنه توجه مسوولان

بوروکراسی اداری و وجود قوانین دست و پاگیر اقتصادی موضوعی است که موجب شده است تا چرخ تولید سرعت کمتری داشته باشد و جذب سرمایه در کشور با کندی روبه‌رو شود؛ موضوعی که برخی فعالان عرصه اقتصادی تاکید دارند که داشتن «پنجره واحد» و توجه به شرکت‌های متوسط صنعتی می‌تواند در بهبود وضعیت صنعتی و تولیدی کشور مؤثر باشد.

رجایی؛ الگوی دولتمردان

دکتر علی دارابی

شماره‌های پیشین