sobhe-no.ir
742
شنبه، ۲۲ تیر ۱۳۹۸
9
نگاهی به آلودگی هوای كلانشهرها در روزهای گرم سال

ازن برون از حد!

آلودگی هوا دست از سر كلانشهرنشینان برنمی‌دارد فقط از فصلی به فصل دیگر رنگ به رنگ می‌شود. روزهای سرد سال زیاد از وارونگی دما گفته می‌شود؛ روزهای سربی و سرد كه دود از زمین به هوا نمی‌رسد و همین پایین، جایی كه ما نفس می‌كشیم جاخوش می‌كند. اما روزهای گرم هم برخلاف تصور بسیار از مردم، آلودگی هوا حضوری جدی دارد اما دیگر به آن شوری زمستان نیست. اگر دیدید این روزها كه خورشید سخت و بیرحمانه بر سرتان تابش می‌ریزد، نفس‌تان هم گرفت، بدانید و آگاه باشید كه این ازن هواست كه از حد بیرون شده تا راه نفس شما را بند بیاورد.

شماره‌های پیشین