sobhe-no.ir
733
یکشنبه، ۰۹ تیر ۱۳۹۸
14

جاوید: نگاه تاجرانه به موسیقی  جای آثار مذهبی را تنگ کرده است

ایده‌ فعالیت‌های خودجوش درباره کتاب را بررسی کردیم

لذت مشارکت جمعی در تجربه‌های کتابی

حمایت از کتاب و کتابخوانی در سال‌های اخیر موضوع بسیاری از حرکت‌های خودجوش و سازمان‌یافته یا خصوصی و دولتی بوده است. در میان طرح‌ها و پویش‌ها، برخی خلاقانه‌تر هستند، بعضی جایزه‌ و تشویق‌محورند و برخی هم به پاتوق‌ها و محفل‌هایی متکی هستند که پیش‌تر در جایی شکل گرفته‌اند. حرکت تازه «کتاب‌بران» فروشگاه «کتاب اسم» را هم باید در این زمره گنجاند.

شماره‌های پیشین