sobhe-no.ir
710
چهارشنبه، ۰۱ خرداد ۱۳۹۸
8

خبر

بررسی شاخص‌های بهره‌وری در كشور

بهتر كار كنیم

اگرچه بهره‌وری یك مفهوم اقتصادی و مدیریتی است كه بیشتر با صنعت گره خورده اما در زندگی عادی همه ما می‌توان با برنامه‌ریزی درست و اجرای بهتر كار بهره‌وری در امور روزمره را هم ارتقا داد. بیاییم از همین امروز كه در تقویم به نام روز بهره‌وری ثبت شده شروع كنیم.

شماره‌های پیشین