sobhe-no.ir
694
سه شنبه، ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
13
گذاری بر غرفه بعضی موسسات پژوهشی فعال در حوزه علوم انسانی در نمایشگاه کتاب

سیل پژوهش‌های ماقبل مساله

نمایشگاه کتاب یک نمایشگاه است. اگر مسأله‌محور و نه باری‌ به ‌هر جهت به نمایشگاه کتاب بروید، می‌توانید ویترینی از آخرین دستاوردهای فرهنگ مکتوب در حوزه‌ای خاص را مشاهده کنید. یکی از این حوزه‌ها که نمایشگاه بستری برای رصد آخرین تحولات آن فراهم می‌کند، حوزه اندیشه، پژوهش و علوم انسانی است. روزنامه‌نگار صفحه نقدونظر «صبح‌نو» به‌جای شما این کار را کرده و به غرفه چند مؤسسه پژوهشی علوم انسانی سر زده و در جریان آخرین تولیدات آن‌ها قرار گرفته است. البته، به‌دلیل کثرت این مؤسسات و تنگی زمان و فضا، چند مؤسسه خاص را با چند معیار ویژه برگزیده‌ام؛ اول اینکه این مؤسسات دانشگاهی (به‌معنای کلاسیک کلمه) نباشند و مؤسسه‌ای پژوهشی با مأموریتی خاص باشند. با این معیار پژوهشگاه‌ها در اولویت قرار می‌گیرند. دیگر اینکه این پژوهشگاه‌ها در رسالت تحول در علوم‌انسانی یا علم دینی شریک باشند. بهترین راه قضاوت درباره این‌گونه مؤسسات، نگاه به خروجی‌های اخیر آن‌هاست؛ تولیداتی که عمدتا اعضای هیأت‌علمی و دانش‌آموختگان همان پژوهشگاه آن‌ها را نوشته‌‌اند.

شماره‌های پیشین