sobhe-no.ir
673
سه شنبه، ۲۱ اسفند ۱۳۹۷
3
متهم اصلی پرونده فساد اقتصادی چه کسی است؟

شاه‌کلید پتروشیمی در دام سپاه

دادگاه رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی «پتروشیمی»، به یکی از جنجالی‌ترین دادگاه‌های رسیدگی به مفاسد اقتصادی تبدیل شده است؛ اما پشت پرده فساد بزرگ در تجارت پتروشیمی چه کسی است؟

1397؛ سال حسرت برای اقتصاد ایران

یادداشت دکتر سید امیر سیاح

شماره‌های پیشین