sobhe-no.ir
673
سه شنبه، ۲۱ اسفند ۱۳۹۷
14

راقم سطور 

اشاره: این متن قسمتی از کتاب درخشان استاد رضا بابایی، «بهتر بنویسم» است. در گزارش اصلی این صفحه کتاب «فقط روزهایی که می‌نویسم» را معرفی کردیم که مجموعه‌ای از چند جستار بود. در گزارش توضیح دادیم که جستار چیست و کمی هم به تفاوتش با مقاله اشاره کردیم. از خشک بودن و عصا قورت داده‌بودن مقاله‌ها هم شکایت کردیم اما تا این چند خط پایین را نخوانید به عمق فاجعه عصاقورت‌دادگی پی‌ نمی‌برید. پس اگر می‌خواهید با سرسلسله عصاقورت‌داده‌ها یعنی جناب «راقم‌سطور» آشنا شوید این ستون را از دست ندهید. 

این گزارش فقط معرفی یک کتاب نیست

رؤیای نوشتن، آرزوی خواندن؛ فکرکردن به شیوه جستارنویس‌ها

نشر اطراف از زمره نشر‌های جوان و خوش‌قریحه است. اطراف سراغ نویسنده‌هایی می‌رود که بیش از هر چیز به‌دنبال روایت کردن هستند. از بهترین مجموعه‌های نشر اطراف مجموعه کتاب‌های جستار روایی است. جستار، گونه‌ای پرطرفدار از نوشتن غیرداستانی است که خصوصاً طی دو دهه گذشته در بین کتاب‌خوان‌ها بیشترین اقبال را داشته است. به‌رغم انتشار جستارهای متعدد در دنیا این گونه جذاب و خواندنی در ایران سابقه کوتاهی دارد. البته سال‌هاست که بعضی از نویسند‌ه‌های ایرانی تلاش کرده‌اند فاصله بین متن و مخاطب را کوتاه کننند و زبان گفتاری را به زبان نوشتاری پیوند بزنند اماحاصل کار آن‌ها با جستارنویسی به معنای مرسوم متفاوت بوده است. در این گزارش یکی از محبوب‌ترین اعضای خانواده جستارهای روایی، «فقط روزهایی که می‌نویسم» را معرفی کردیم. بخوانید و کیف کنید.

شماره‌های پیشین