sobhe-no.ir
649
دوشنبه، ۱۵ بهمن ۱۳۹۷
10
دادستان تهران:

گوشت تنظیم بازار بیشتر در شمال تهران توزیع می‌شود

بودجه تخصیص یافته به حوزه ورزش و جوانان چگونه محقق و خرج خواهد شد

برنامه‌ریزی برای سرانه 6 هزار تومانی

روزگار جوانی دوره‌ای از زندگی هر فردی است که همیشه مورد سفارش بزرگ‌ترها بوده تا تلف نشود. بسیاری از مردان و زنان پا به سن گذاشته به جوانان سفارش می‌کنند که از هر لحظه زندگی خود به درستی استفاده کنند. این انگیزه نیز در جوانان وجود دارد اما برخی مشکلات موجود که تقریباً منشأ بیشتر آن‌ها نیز شرایط اقتصادی است موجب می‌شود که استعدادها و ظرفیت‌های موجود در جامعه جوان کشور آن‌طور که بایدبه نتیجه نرسد.

شماره‌های پیشین