sobhe-no.ir
563
یکشنبه، ۰۸ مهر ۱۳۹۷
6

اتهام ۷۰متهم صندوق ذخیره فرهنگیان مشخص شد

مشکلات ارزی دامن دانشجویان خارج از کشور را هم گرفت

تخصیص ارز دانشجویی ساماندهی می‌شود

تحصیل در خارج از کشور به یکی از اهداف اصلی جوانان بدل شده است هدفی که امروز با مشکلات زیادی روبه‌روست، در حال حاضر کسانی که روی نیمکت دانشگاه‌های خارج از کشور نشسته‌اند، با گرانی ارز مواجه شده‌اند و ادامه کار برایشان سخت شده است، طرح ارز دانشجویی هم نتوانسته مشکلات آن‌ها را بکاهد به گونه‌ای که خیلی از این افراد به‌دلیل ناتوانی در تأمین باقی مانده مخارج ارزی تحصیل و زندگی مجبور به رها کردن درس و بازگشت به کشور هستند.

شماره‌های پیشین