sobhe-no.ir
478
شنبه، ۰۵ خرداد ۱۳۹۷
4
گاف سیاسی در انگلیس

جانسون از یک جوان روس رودست خورد

مردم بحرین در سالگرد هجوم رژیم آل خلیفه به الدراز تظاهرات کردند

حماسه‌آفرینی فداییان شیخ

تشدید درگیری‌های نظامیان آل‌خلیفه با مدافعان آیت‌الله شیخ عیسی قاسم در بحرین در سالگرد هجوم خونین آل‌خلیفه به فداییان و مدافعان رهبر شیعیان بحرین موجب شهادت و مجروحیت تعدادی در منطقه الدراز شد.

شماره‌های پیشین