sobhe-no.ir
471
سه شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
15
آنتون روزنبرگ از مدیران ارشد تلگرام افشا کرد

پشت‌پرده شکایت 100میلیون روبلی دوروف

ماجرای شکایت پاول دوروف از آنتون روزنبرگ (یکی از مدیران ارشد تلگرام) به میزان 100میلیون روبل (واحد پول روسیه)، روزنبرگ را بر آن داشت تا متنی مفصل را منتشر کند و از حقایق متعددی پرده بردارد.

خبر

شماره‌های پیشین