sobhe-no.ir
471
سه شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
13
به مناسبت 25 اردیبهشت‌ماه روز بزرگداشت فردوسی

نگاه فردوسی به خرد و خردمندی در شاهنامه

سخن گفتن پیرامون حکیم طوس و اثر سترگ او کاری بس دشوار است زیرا معرفی کردن آن شخصیت بزرگ ادب و فرهنگ ایران کهن، ازعهده چون منی کمترین بر نیاید، دو دیگر آنکه بزرگان علم و ادب در این وادی به قدر مرکب سخن را به جولان آورده‌اند که مجالی برای سخن گفتن ما با این بضاعت اندک نمانده است، اگر چه این ژرف دریا بسی مروارید در خود نهان کرده که هر کسی به میزان توانش از آن صید خواهد کرد به هر حال برآنیم تا عرض ارادتی به پیشگاه حکیم عالیقدر طوس داشته باشیم و از آن خردمند ملک سخن به محضر دوست دارانش کلامی عرضه بداریم:

خبر

شماره‌های پیشین