sobhe-no.ir
443
سه شنبه، ۱۴ فروردین ۱۳۹۷
14
مروری بر زندگی و آثار استاد نادر ابراهیمی

مردی که وامدار هیچ‌کس نبود

سخن از نادر ابراهیمی، سخنی از مردی است که قدرش به درستی دانسته نشد و به گفته حمید باباوند آن قدر جنبه‌های مختلف داشت که مسوولان می‌توانستند روی این آدم هم در زمان حیات و هم بعد از آن سرمایه‌گذاری کنند. می‌شد برای نادرابراهیمی با همراهی خانواده و همفکران او بنیادی راه انداخت که یک جریان مستقل ادبی، فکری و فرهنگی را شکل دهد. این بنیاد می‌توانست در فیلم‌سازی، تصویر‌گری، شعر، داستان و همه عرصه‌های فعالیت نادر ابراهیمی فضاهایی را شکل دهد و با دادن جایزه به افراد مستقل یا مطابق با افکار و اندیشه‌های نادر ابراهیمی، اندیشه و هم روش او را زنده نگه دارد.

خبر

صبح نو

captcha
شماره‌های پیشین