sobhe-no.ir
383
یکشنبه، ۰۳ دی ۱۳۹۶
7
رییس سازمان محیط زیست با انتقاد شدید از کوتاه‌آمدن دستگاه اجرایی در برابر صنعت

افشا می‌کنم

رییس جدید سازمان محیط زیست از زمان انتصاب بر مسند این سازمان، حاشیه‌های زیادی را رقم زده است و حداقل هفته‌ای یکی دو مورد پیدا می‌شود که رییس سازمان محیط زیست یک طرف آن باشد. حاشیه‌سازی این رییس که انگار کاری جز این ندارد، توجه بیشتر رسانه‌ها را به خود جلب کرده است.

سکوت‌های غیرصمیمی

شماره‌های پیشین