sobhe-no.ir
383
یکشنبه، ۰۳ دی ۱۳۹۶
16

صبح نو

گزیده توئیت

بلیت الکلاسیکو رو همون اول فصل خریدن. ما هم بلیت دربی رو دو روز قبل بازی خریدیم پر شد. بعد یک روز قبل بازی گفتن نصف خالیه بخرید باز هم خریدن و روز بازی دیدیم مجانیه و ما با بلیت پشت در موندیم.
  ترول فوتبال
‏ریش پروفسوری راموس دلیل اصلی باخت رئاله، انگار اومده از پایان‌نامه ارشدش دفاع کنه.
 هادیان

‏اوضاع این‌طوریه که یه آقازاده با سفارش حاجی‌فلانی برنج وارد می‌کنه و دنیا به کامش می‌شه. کشاورزی هم که به‌خاطر واردات بدبخت شده، سبوس‌برنج می‌خوره که عصبانی نباشه!
 علی رجبی
‏واقعاً نمی‌فهمم چرا کسی باید با زلزله شوخی کنه؟ به نظرم این از بیماری‌های جامعه ایرانیه و امیدوارم مثل جوک قومی رو به زوال بره.
 دانشطلب

شوخی بد
‏گرمایش زمین شوخی بدیه که داره با نسل ما میشه. روز دوم زمستان هفت صبح دما ده درجه!
 سعید صدرائیان

بی‌ارزش
‏قبلاً آرمانشون براندازی نرم بود. بعد شد هزینه سازی برای نظام. الان نهایت کاری که ازشون برمیاد فحش دادن با «ما عرزشیها»ست، این جماعت بی ارزش.

 

captcha
شماره‌های پیشین