sobhe-no.ir
321
چهارشنبه، ۲۹ شهریور ۱۳۹۶
9
ساماندهی کودکان کار محل مناقشه موافقان و مخالفان

چهارراه اختلاف آسیب‌های اجتماعی

خداحافظی معابر با کودکان کار. این، قصه روزهای اخیر روزها و شب‌های خیابان‌ها و چهارراه‌های تهران است. طرح «جذب و ساماندهی کودکان کار و خیابان» با همکاری چند نهاد آغاز شده و آن طور که یکی از اعضای شورای شهر تهران گفته است، تا به حال حدود 300نفر از این کودکان جذب و به مراکز تعیین شده منتقل شده‌اند. موضوعی که البته واکنش‌های فراوانی را برانگیخته است؛ اما نهادهای مجری این طرح، آن قدر در کارشان جدی‌اند که می گویند می‌خواهند بار بر زمین مانده ساماندهی کودکان کار را پس از مدت‌ها، به مقصد برسانند.

شماره‌های پیشین