sobhe-no.ir
1
دوشنبه، ۰۸ خرداد ۱۳۹۶
6
دکتر مصطفی ملکوتیان در گفت و گو با «صبح نو»:

جای خالی اتاق‌های فکر در رقابت‌های سیاسی اصول‌گرایان

انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری پر حادثه و پرماجرا به پایان رسید و امروز باید از همه حواشی آن درس گرفت. دکتر ملکوتیان عضو هیات علمی دانشگاه تهران ضمن آسیب شناسی فضای حاکم بر انتخابات دوازدهم بر جای خالی اتاق‌های فکر در میان اصول‌گرایان تأکید دارد.

افتادن در دام تمامیت خواهی

شماره‌های پیشین