sobhe-no.ir
223
یکشنبه، ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
13

مصرف سینمایی خانوارهای ایرانی چقدر است؟

مرکز آمار ایران به منظور ترسیم تصویری جامعه از وضعیت فعالیت‌های فرهنگی کشور طرح «آمارگیری از فعالیت‌های فرهنگی خانوار» را برای نخستین مرتبه در سال 1393 اجرا کرده است. در این طرح، اطلاعات تفصیلی درباره فعالیت‌های فرهنگی و ویژگی‌های رفتاری اعضای خانوارهای کشور در بهار سال 1393 طی یک مرحله عملیات میدانی جمع‌آوری شده است. شورای فرهنگ عمومی کشور نیز چند مرتبه طی چند موج، برخی ویژگی‌های مصرف فرهنگی کشور را مورد پژوهش قرار داده است. گزارش زیر ترکیبی از پژوهش‌های فوق است.

انسان «کرامت» دارد!

خبر

شماره‌های پیشین