sobhe-no.ir
209
چهارشنبه، ۱۶ فروردین ۱۳۹۶
3
رؤیای بلندپروازانه دولت برای ارز تک نرخی

کلید روحانی برای قفل رانت‌های ارزی هم کارساز نبود

ارز تک نرخی، اکنون دیگر برای همه یک رؤیا شده است. نه تجار و بازرگانان، نه فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان، هیچ یک امیدوار نیستند که دستکم تا 6ماه آینده، ارز در ایران تک نرخی شود. مقامات بانک مرکزی هم البته می‌گویند که اکنون شرایط برای تک‌نرخی شدن ارز فراهم نیست. حداقل باید آنقدر اقتصاد ایران با ثبات باشد که بتوان بر روی ارز تک‌نرخی‌اش هم حساب باز کرد و این کار را به صورت سوری انجام نداد.

برداشت دیگر از اقتصاد مقاومتی‌

اقتصاد مقدس

شماره‌های پیشین