sobhe-no.ir
151
سه شنبه، ۰۷ دی ۱۳۹۵
11
در گفت‌وگو با مدیر انجمن سینمایی انیمیشن ایران مطرح شد

سنگ تمام گذاشتن «شاهزاده روم »برای مخاطب ایرانی

انیمیشن یکی از مواردی است که در سینمای ایران در حال پیشرفت است. هنری که در دنیا به آن به چشم صنعت و در ایران به شکل کالای فرهنگی هنری نگاه می‌شود. برای بررسی انیمیشن به گفت‌وگو با آقای روانبخش صادقی، مدیر انجمن سینمایی فیلمسازان انیمیشن ایران «آسیفا» نشستیم.

خبر

شماره‌های پیشین