sobhe-no.ir
151
سه شنبه، ۰۷ دی ۱۳۹۵
10
به بهانه شروع امتحانات پایانی نوبت اول مدارس

ارزشیابی در مسیر تحول

بیش از 90 سال از تصویب اولین قانون رسمی ارزشیابی در نظام آموزش و پرورش کشور می‌گذرد. از وقتی که در سال 1302 هجری شمسی در جلسه شورای عالی معارف ماده‌ای با این مضمون تصویب شد که: «پس از ختم تحصیلات، مدیر و معلمین مدرسه با حضور کدخدای ده و در صورت امکان مفتش محلی معارف، مجلس امتحان تشکیل داده، صورت مجلس و نمره شاگردانی را که در امتحان پذیرفته شده‌اند به اداره معارف ولایتی می‌فرستند.»

شماره‌های پیشین