sobhe-no.ir
15
یکشنبه، ۱۶ خرداد ۱۳۹۵
3
تحلیل مفهومی «صبح نو» از بیانات رهبر معظم انقلاب در هفته گذشته

مانیفست دهه چهارم انقلاب

دال مرکزی بیانات رهبر انقلاب در مراسم 14 خرداد، به موضوع «انقلابی و ضدانقلابی» اختصاص داشت. پس می‌توان دریافت که بیانات 14 خرداد، امتداد و در حقیقت تکمیل‌کننده‌ نهایی بیانات پنج شش ماه اخیر ایشان است که در آن به مفهوم انقلابی بودن، آثار انقلابی بودن و شاخصه‌های اصلی آن پرداختند.

مفهوم «انقلاب گرایی»

شماره‌های پیشین