sobhe-no.ir
1461
سه شنبه، ۱۱ مرداد ۱۴۰۱
6

صبح نو

روایت یکی از زنان شاهنامه فردوسی به زبان شعر منتشر شد

کتاب شعر «فرانک» سروده سودابه امینی با اقتباس آزاد از شاهنامه فردوسی به‌تازگی ازسوی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر و راهی بازار نشر شده است.
این کتاب شامل قطعه‌های شعر نیمایی با موضوع فرانک بوده و تصویرگری آن را مژگان سعیدیان انجام داده است.
فرانک از زنان شاهنامه فردوسی، همسر آبتین و مادر فریدون بود، او زنی آزاده، آگاه و اندیشمند، مردمی و بخشنده، مبارزی هوشیار و بابرنامه و مادری دلسوز و مهربان است.
در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: «شب ضحاک / شب خونخواهی از این خاک / تمام آسمان را درد می‌گیرد / مگر این آبتین است / اینکه می‌میرد؟» کتاب شعر «فرانک» در ۴۴صفحه، شمارگان دوهزار و ۵۰۰نسخه و قیمت ۱۵هزار تومان منتشر شده است.

captcha
شماره‌های پیشین