sobhe-no.ir
1457
چهارشنبه، ۰۵ مرداد ۱۴۰۱
14
ادبیات

دو کارگاه ادبیات با هدف امیدبخشی

«صبح‌نو» از نشست خبری چهارمین رویداد «رویازی» گزارش می‌دهد

پرتاب «پیچ» انیمیشن به سوی ایده

مرضیه کیان خبرنگار / بزرگ‌ترین بحران انیمیشن ایران خلق کاراکتر است. در این راستا دو دلیل وجود دارد؛ اول اینکه دیزنی یک حاکمیت جدی بر تفکرات ما دارد و از طرف دیگر فکر می‌کنیم اگر شخصیتی خلق نکنیم که نزدیک به شخصیت‌های جهانی باشد، مورد استقبال قرار نمی‌گیرد

شماره‌های پیشین