sobhe-no.ir
1454
یکشنبه، ۰۲ مرداد ۱۴۰۱
11
گزارش «صبح نو» درباره بیماری‌های واگیرداری که در کشور شیوع پیدا کرده‌اند

انفجار ویروس‌ها

همه‌گیری‌ها، دومین چالش بزرگ دنیای آینده بعد از تغییرات اقلیمی خواهند بود؛ اظهارنظری که بعد از شیوع گسترده ویروس کرونا در جهان ازسوی بیل‌گیتس، موسس مایکروسافت مطرح شد. دوسال بعد از این اظهارنظر و حتی بعد از فروکش کردن کووید19 در دنیا با مطرح شدن شیوع بیماری‌های دیگری همچون آبله میمون، صحت اظهارات یکی از ثروتمند‌ترین افراد دنیا تایید شد. ایران نیز از شرایط مستثنا نیست و همزمان با همه‌گیری کرونا، مدتی است که کشور درگیر بیماری تب کریمه کنگو و وبا شده است. آبله میمون هرچند به مرزهای کشور رسیده اما هنوز هیچ ایرانی را به گفته مقامات وزارت بهداشت درگیر نکرده است. در گزارش زیر به بررسی زمان ورود هرکدام از بیماری‌ها و شرایط فعلی آن در کشور پرداخته‌ایم.

ویروس به عدد

شماره‌های پیشین