sobhe-no.ir
1453
شنبه، ۰۱ مرداد ۱۴۰۱
13
قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده حداکثر تا دهم مرداد تعیین می‌شود

خودکفایی در تولید گندم

اشتری سوالات درباره حکم اخیرش از دادگاه را بی پاسخ گذاشته است

عدالت علیه عدالت خواهی پروژه ای

اقدام قوه قضاییه موجب می شود که هزینه تخریب و تشویش افکار بالا رود و کمپین منفی عامل و عنصر مهم فضای سیاسی قرار نگیرد. مظلوم‌نمایی، هوچی‌گری و تبلیغات علیه ساختارهای حاکمیتی ازجمله قوه‌قضاییه، ابزارهای قدیمی عدالت‌خواهان برای فرار از اقدامات ناصواب‌شان است

شماره‌های پیشین