sobhe-no.ir
1452
چهارشنبه، ۲۹ تیر ۱۴۰۱
7
۱۴میلیون نفر در کشور حتی یک دوز واکسن کرونا تزریق نکرده‌اند

احیای نهضت واکسن زدن

ناصر رضایی / افزایش آمار کرونا در دو هفته اخیر، باعث شد تا موج جدید بیماری را تجربه کنیم و همین موضوع باعث شد، مراکز و پایگاه‌های واکسیناسیون در کشور، دوباره فعال شوند. آمارهای روزانه وزارت بهداشت از روند واکسیناسیون در روزهای اخیر، نشان می‌دهد که استقبال از تزریق واکسن کرونا افزایش یافته است؛ زیرا، تا چندی قبل تعداد دوزهای واکسن که روزانه تزریق می‌شد، به مرز پنج‌هزار دوز هم رسیده بود. شدت شیوع و بیماری کرونا در کشور زمینه طرح این پرسش در افکار عمومی را فراهم کرده است که آیا مکانیسم و راهی برای خلاصی از این بیماری نیست؟ تجربه بیش از دوساله جهان گویای این حقیقت کلیدی است که کرونا هنوز هم بیماری با زمینه‌های ناشناخته قوی است و امکان درمان قطعی و صد درصدی این بیماری تاکنون یافت نشده است. اما در همین بازه زمانی دو راهکار در مهار این بیماری تاکنون موثر افتاده و تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان از موفقیت اساسی در این عرصه دارد. واکسیناسیون سراسری در کنار رعایت حداکثری پروتکل‌های بهداشتی تنها محمل و بستری مطمئن برای عبور از بیماری کروناست. بسته به توانمندی اقتصادی و صنعتی کشورها و مهم‌تر از آن نظم‌پذیری و هارمونی در میان مردم، شاهد موفقیت‌ها و شکست‌ها در بسیاری از کشورهای دنیا در میدان مبارزه با کرونا هستیم. از این جهت تجربه مدیریت صحیح بیماری کرونا در پیک اول در کشورمان به‌خوبی نشان داد که رعایت حداکثری پروتکل‌های بهداشتی با دو شکل استفاده از ماسک و حفظ فاصله‌گذاری اجتماعی چه دستاوردهای بزرگ و در نوع خود تاریخی در مهار بیماری در کشور رقم زد.

شماره‌های پیشین