sobhe-no.ir
1450
یکشنبه، ۲۶ تیر ۱۴۰۱
9
درباره پردانلودترین اپلیکیشن دنیا چه می‌دانیم؟

((تیک تاک)) ساعت می‌زند

مریم‌شیعه‌زاده| اینکه چینی‌ها بازارهای مختلف دنیا را قبضه کرده‌اند، خبر جدیدی نیست، اما بازاری که امروز می‌خواهیم درباره آن حرف بزنیم، بازار مهمی است که می‌تواند خیلی راحت بر مناسبات مختلف این دنیا تأثیر بگذارد. مخاطبان این بازار فراتر از مرز‌های فیزیکی و جغرافیایی، در هر گوشه جهان پراکنده‌اند و تحت‌تأثیر مستقیم و غیرمستقیم این بازار زیست می‌کنند. امروز که جایی در میان عصر ارتباطات قرار داریم و فناوری‌های نوین حرف اول را می‌زنند، «تیک‌تاک» چینی قله‌های این عرصه را یکی پس از دیگری طی می‌کند و حالا مدتی است که بر جایگاه پردانلودترین اپلیکیشن دنیا تکیه زده ‌است.

دریچه

حمایتگری معکوس

چهره نگاری

تحریرهایی در دستگاه اصالت!

موج نگاری

ممات حیات

شماره‌های پیشین