sobhe-no.ir
1449
شنبه، ۲۵ تیر ۱۴۰۱
10

خبر

تشریح اجرای سیاست جدید دارویی و اصلاح ارزی را بخوانید

مستقیم به جیب مردم

موضوع تخصیص ارز ترجیحی به دارو از سال۱۳۹۷ به مرحله اجرا درآمد که به‌واسطه این موضوع، مشکلات فراوانی در زنجیره تولید و توزیع دارو در صنعت داروسازی کشور ایجاد شد و به همین منظور در دولت سیزدهم تلاش برای اصلاح یارانه دارو و درواقع سیاست‌های ارزی دارو انجام شده است. دولت سیزدهم با همراهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیمه‌ها، طرح «دارویار» را به اجرا گذاشته است تا ضمن جلوگیری از قاچاق معکوس دارو، مانع آسیب به حوزه صنعت داروسازی شود و چرخه تامین و توزیع دارو نیز روند مطلوب‌تری داشته باشد. اصلاح سیاست‌های ارزی به‌منظور جلوگیری از آسیب به حوزه صنعت، قطع منافع سوءاستفاده‌کنندگان ارز ترجیحی، از بین بردن آثار وابستگی به زمان و نوع ارز ترجیحی اختصاصی به حوزه دارو و آسیب ناشی از ایجاد کمبودهای دارویی، مدیریت بیشتر منابع، منطقی کردن مصرف دارو و از همه مهم‌تر جلوگیری از افزایش پرداختی از جیب بیمار در دستورکار دولت قرار گرفته است.

شماره‌های پیشین